Aanmelden
16 februari 2017

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente stopt

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente dat sinds januari 2015 operationeel is, wordt per 1 maart a.s. opgeheven.

Elf zorgaanbieders uit de regio Twente (Jeugdhulp, jeugd GGZ en LVB) hadden hun krachten gebundeld. Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente bood erkende verwijzers en Veilig Thuis Twente één toegang  met een snelle toeleiding en integrale hulp in geval van een crisissituatie. De reden om de stoppen is dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het Coördinatiepunt door de betrokken organisaties te hoog zijn. De consequenties van het stoppen van het Coördinatiepunt is dat verwijzers met een crisissituatie zelf weer contact moeten zoeken met verschillende zorgorganisaties. De coördinatie door Spoedhulp zal daarin een gemis zijn.

Vanaf 1 maart kunnen meldingen voor crisissituaties, buiten kantoortijden, naar Veilig Thuis Twente (0800-2000). Veilig Thuis Twente stelt vast of er inderdaad sprake is van een crisis, doet een veiligheidscheck en draagt zorg voor de eerste noodzakelijke interventies.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram