Aanmelden
0303-0404

Betere matches tussen kind en gezin

Vanaf maart bestaat er een handboek ‘Methodisch matchen’. Dit handige hulpmiddel helpt matchers bij het maken van afwegingen voor een goede plaatsing van het kind in een pleeggezin of gezinshuis. Dit moet bijdragen aan betere matches, stabielere plaatsingen en minder breakdowns (uitplaatsingen).

Het matchingsproces wordt helder en stapsgewijs beschreven. Niet eerder is hierover een handboek verschenen. Het handboek is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en Gezinspiratieplein. Daarnaast hebben jeugdzorgorganisaties een belangrijke bijdrage aan het handboek geleverd. Ook Jarabee heeft de ervaring van het matchingsproces gedeeld. Samen is onderzocht wat werkt binnen de matchingen. Daarnaast is feedback opgehaald bij ouders, pleegouders en gezinshuisouders. Roelanda Bos, matcher pleegzorg, vertelt: "Wij merkten vaak dat wij heel veel dingen al deden. Zo besteden wij veel tijd en aandacht aan het meenemen van ouders in een matchingstraject."

Behoeften van jeugdige centraal

De methodische aanpak helpt matchers bij het uitvoeren van hun werk. Zij krijgen hiermee een handleiding voor een transparante matchingsprocedure. De behoeften en wensen van de jeugdige staan centraal bij deze methodiek. Het doel is de jeugdigen te koppelen aan een pleeggezin of gezinshuis waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, een positieve relatie met hun ouders kunnen onderhouden en kunnen opgroeien tot hun 18e jaar.

Met de publicatie van het handboek wordt het project ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis’ van het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en Gezinspiratieplein afgesloten.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram