Aanmelden
2121-0707

Beelden leren je anders kijken

Jarabee leidt zorgprofessionals in Twente op om betere hulp te bieden aan gezinnen. Hoe? Met een camera. Jarabee-hulpverleners Floor Jonkman, Nicole Marsman en Marlies Kamp rondden de opleiding in mei 2022 af. We stelden hen zes vragen.

Wat is video-hometraining (VHT)?
"Een video-hometrainer van Jarabee maakt een video-opname van een situatie in het gezin. Die wordt op een rustig moment samen bekeken en besproken. Door de opnames leren ouders de initiatieven en signalen van hun kind te herkennen. Ze leren hoe ze hier meer effectief en begrijpend op kunnen reageren. Daardoor verminderen de conflicten en wint de opvoeder gezag terug. Het zelfvertrouwen van zowel ouders als het kind neemt toe. Deze veranderingen dragen bij aan een meer positieve sfeer in het gezin."

Hoe helpt VHT gezinnen?  

"Video Hometraining of VHT is laagdrempelig. In relatief korte tijd word je je bewust van de interactie tussen het kind en de opvoeder. Het gaat juist om wat er goed gaat en wat het kind van de opvoeder nodig heeft en minder over wat er allemaal ontbreekt. Deze positieve insteek is helpend voor opvoeders, die al langere tijd in de hulpverlening zitten en vaak horen wat er niet goed gaat. We kijken samen met opvoeders naar de beelden. We vullen niet in, maar laten het beeld voor zich spreken. Het beeld is leidend voor wat nodig is. We helpen opvoeders de drempel over om zichzelf op beeld te zien. Als ze eenmaal die drempel over zijn, vinden ze de beelden vaak heel leerzaam."

Wat was voor jullie de grootste eyeopener?
"Weinig beeld geeft al heel veel informatie. We hebben ervaren dat je heel anders gaat kijken naar het beeld. Er vallen veel kleine elementen uit het beeld op. Het beeld is feitelijk, maar de interpretatie van het beeld kan verschillend zijn. De uitdaging is om samen op zoek te gaan naar wat het kind nodig heeft van de opvoeder."

Wat doen jullie nu echt anders dan ander halfjaar geleden? 
"We kijken anders naar beelden. Zelfs zonder camera. We nemen VHT nu ook mee in onze eigen pleegzorgcasussen en bieden het op maat aan. Dat zorgt voor nieuwe energie."

Zijn er nog andere momenten dat jullie VHT kunnen inzetten?

"Wij maken ook video-opnames tijdens begeleide omgangsregelingen van (gescheiden) ouders met hun kind. Ook hier bekijken en bespreken we de filmopnames samen met de ouder. Deze video-interactie-begeleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op het herstellen van contact tussen een ouder en kind. Het komt voor dat een ouder zijn of haar kind langere tijd niet gezien heeft door omstandigheden en dat er weer voorzichtig contactopbouw plaatsvindt. Door het terugkijken van de beelden, kan de ouder zien hoe het kind reageert op hem of haar. De ouder ziet dan waar het kind goed op reageert, wat het nodig heeft in het contact en hoe hij of zij het beste kan aansluiten bij het kind."

Raden jullie VHT aan?
"We adviseren iedereen die in jeugdhulp werkt om VHT en VIB in te zetten als instrumenten binnen alle vormen van hulpverlening. Het bekijken van de beelden kan veel opleveren in een hulpverleningstraject. Het is een verrijking van je werk en daarom een waardevolle tijdsinvestering."

Ouders, maar ook professionals die beroepsmatig te maken hebben met opvoedingsvragen of –problemen, hebben veel baat bij Video Home Training (VHT). Jarabee heeft nu 13 gecertificeerde VHT/VIB ers in dienst. Meerdere hulpverleners van Pactum, Leger des Heils en RIBW weten de weg naar Jarabee te vinden voor het volgen van de opleiding VHT/VIB, maar ook voor de gespecialiseerde opleiding VIB Gehechtheid. Lees hier meer over de opleiding.

Deelnemers aan de opleiding Video Home Training ontvangen hun diploma na anderhalf jaar.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram