Aanmelden
2929-0606

Aantal nieuwe pleegouders neemt af

In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015. De instroom van pleegouders is daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom.

Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2016. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort en roept gemeenten op om gezamenlijk nog meer in te zetten op werving van nieuwe pleegouders. Jarabee herkent deze situatie helaas voor de regio Twente waar ook 45 kinderen op de wachtlijst staan voor een pleeggezin.

Afgelopen jaar werden landelijk 2.471 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat is een stuk minder dan de 3.500 waarnaar Pleegzorg Nederland jaarlijks streeft. “Iedereen wil kinderen in een gezinssituatie laten opgroeien. Dat staat ook zo in de Jeugdwet. We hebben de gemeenten keihard nodig om dat te realiseren. Dat betekent dat we samen moeten inzetten op het werven van nieuwe pleegouders, maar ook moeten investeren in goede ondersteuning en toerusting van bestaande pleeggezinnen,” aldus Annet van Zon, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Supergewone mensen gezocht

In september 2015 ging de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ van start. Doel was het vergroten van de naamsbekendheid van pleegzorg en het werven van nieuwe pleegouders. Dankzij de campagne kwamen in 2015 meer informatie-aanvragen binnen en bezochten meer mensen een voorlichtingsbijeenkomst dan in de jaren ervoor. Het aantal mensen dat zich vervolgens aanmeldde voor een voorbereidingsprogramma, steeg echter niet. Pleegzorg Nederland laat, met dank aan Stichting Kinderpostzegels, onderzoeken waarom mensen afhaakten. Dat onderzoek wordt na de zomer afgerond.

Pleeggezinnen

Afgelopen jaar hebben ruim 21.600 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 16.600 pleeggezinnen. Op 31 december 2016 woonden 18.275 kinderen bij pleegouders. In Twente werkt Jarabee met 603 pleeggezinnen die samen voor bijna 700 pleegkinderen zorgen.

Werving in Twente

In Twente zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om pleeggezinnen te werven. Heb jij ideeën hierover? Of wil je eens in gesprek over de mogelijkheden in je eigen gezin? Laat het weten via je begeleider of neem contact op met team Werving, Selectie, Scholing & Matching via 074-2561900 of mail naar pleegouders@jarabee.nl .

Kijk hier voor meer informatie over het pleegouderschap.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram