Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

corona website

Het zijn spannende en onwerkelijke tijden door het corona-virus. We nemen maatregelen om onze cliënten, familie van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Ons uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk doorgang krijgt. We houden de situatie in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM. 

Wat betekent dit voor jou?

  • Hulpverleners van Jarabee werken tot 28 april vanuit huis. Ook wanneer er geen klachten zijn. 
  • Afspraken vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.   

  • Heb je voor 28 april een afspraak met een hulpverlener van Jarabee? Dan neemt de hulpverlener waarmee je de afspraak hebt telefonisch contact met je op. We gaan niet meer op huisbezoek, tenzij noodzakelijk.

  • Alle bijeenkomsten die waren gepland tot en met 1 juni gaan niet door. Denk aan informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen. 

Aanvullende informatie voor pleegouders / gezinshuisouders

Staat er voor 28 april een afspraak met het netwerk van je pleeg- / gezinshuiskind op de planning? Jarabee volgt zoveel mogelijk het advies vanuit het RIVMzoveel mogelijk thuisblijven en contact met anderen beperken. Dit betekent ook dat contact met het netwerk zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Natuurlijk kan er altijd telefonisch dan wel digitaal contact plaatsvinden. Als er klachten zijn (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.), kan er in ieder geval geen fysiek contact plaatsvinden. Daarnaast kun je altijd overleggen met je pleegzorgbegeleider, gedragswetenschapper en/of (gezins)voogd hoe te handelen.

Vertrouwenspersoon is bereikbaar

Ook het AKJ heeft gezocht naar manieren om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor de cliënten en (pleeg)ouders en verzorgers. Uitgangspunt is dat ze zoveel mogelijk het vertrouwenswerk blijven voortzetten. De belangrijkste maatregelen die zij hebben getroffen, lees je hier.

Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie

De huidige thuisblijfsituatie als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouders mee om? Met deze tien tips hoopt het NJI  een eerste richting te geven. In de loop van deze weken vult het NJI de tips aan met concrete voorbeelden, om ouders en professionals verder te helpen. Bekijk hier de tien tips.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Kijk dan op https://www.rivm.nl/coronavirus of bel met 0800-1351.