Aanmelden

Mijn verblijf bij Jarabee

Je bent aangemeld voor verblijf bij Jarabee. Op deze pagina lees je meer over de ondersteuning die we bieden, het verblijf op een groep en zelfstandigheidstraining.

Zijn er bij jou thuis vaak onderling spanningen? Heb je vaak strijd en ruzie met je ouders en/of broer(tjes) en/of zus(jes)? Als dit dagelijks het geval is, kun je je niet gezond ontwikkelen. Het geeft voor iedereen een onmachtig gevoel. Soms is hulp vanuit je eigen omgeving niet voldoende. Bij een aantal jongeren en gezinnen biedt behandeling binnen 24-uurszorg de kans om sneller en intensiever te werken aan verandering. Samen met je ouders en jou bepalen we het doel voor de langere termijn. Aan de hand van dit doel wordt een behandeling opgestart.

Ondersteuning vanuit de methodiek Gezin Centraal

Op de groepen werken we volgens de methodiek van Gezin Centraal. Aan de hand van deze methodiek helpen we jullie als gezin de regie over je leven te hervinden en te behouden. Als gezin beslis je mee in de hulp. Samen bepalen we de doelen en wensen. Het functioneren van het gezin vormt de focus van de hulp. Ondersteuning wordt vormgegeven in drie fasen: startfase, veranderfase en afbouw. Het team dat ondersteuning biedt bestaat uit een gedragswetenschapper, ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker.

Meer informatie over de verschillende verblijfsvormen

Gezinsbehandeling met verblijf 

Soms is het nodig om tijdelijk te wonen op een groep bij Jarabee. Binnen kortdurende gezinsbehandeling met verblijf bieden we hulp aan gezinnen om een verandering tot stand te brengen. Jullie worden intensief geholpen bij de problemen die jullie ervaren. We proberen het contact tussen de gezinsleden te verbeteren. Het doel van gezinsbehandeling met verblijf is dat je terug kan naar je gezin. Een gezin waar iedereen zich veilig voelt en kan reageren op de situaties die zich voordoen. Om dit te realiseren wordt het verblijf gecombineerd met intensieve hulp in jullie gezin.

Verblijf met zelfstandigheidstraining

Het is nogal wat om op jezelf te gaan wonen. Gelukkig weten we bij Jarabee hoe we je hier het beste op voor kunnen bereiden. Leren in de praktijk is vaak het meest effectief. Jarabee kan je begeleiden bij het op jezelf wonen. Dat doen we op verschillende manieren. We bieden 24-uurs woonplekken aan waar je tijdelijk kunt wonen als het thuis niet lukt. Hier woon je met een aantal andere jongeren. Doel is je zelfstandigheid te vergroten. Je hebt een mentor die jou en je netwerk begeleidt en je ondersteunt bij jullie vragen. De uitkomst kan zijn dat je weer thuis of op jezelf gaat wonen.

Langdurig verblijf

Soms kun je door verschillende omstandigheden niet meer thuis wonen. In een woongroep van Jarabee word je geholpen bij je problemen en kun je opgroeien in een neutrale en stabiele omgeving. In de behandeling leggen we een relatie met je gezin of andere belangrijke betrokkenen. We proberen het contact met andere gezinsleden te verbeteren. Samen bekijken we of en wanneer je terug naar huis kunt.

Crisisopvang

In crisissituaties is er de crisisgroep voor jongeren van 12 jaar en ouder. De groep biedt een veilige plek met structuur, duidelijke regels en zekere mate van rust. Voor alle leden van het gezin. Uitgangspunt is dat de opvoeding zo normaal mogelijk doorgaat. Samen met de jongere en het gezin wordt er gewerkt aan een snelle terugkeer naar huis. Als dit voor langere tijd niet mogelijk is wordt een plan gemaakt om een vervangende woon- en opvoedsituatie te organiseren.

Lees ook meer over:

Middelengebruik – samenwerking Tactus

Wanneer je wordt aangemeld voor Verblijf bij Jarabee zijn er vaak meerdere problemen. Middelengebruik kan daar een onderdeel van zijn. Dit hoeft een plaatsing bij Jarabee niet in de weg te staan. Wel kijken we in hoeverre jij en je ouders open staan om hierin begeleiding te accepteren. Jarabee heeft samenwerkingsafspraken met Tactus als het gaat om middelengebruik. Om alle jongeren op de groep een veilig leefklimaat te bieden, is drugsbezit en drugsgebruik in de panden van Jarabee zelf verboden.

Rookbeleid

Jarabee stimuleert het niet-roken. In de panden van Jarabee mag niet gerookt worden. Er zijn plekken aangewezen waar rokers de mogelijkheid hebben om te roken. Op de groep worden daar afspraken over gemaakt.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram