Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

PPT Jeugd was de eerste coöperatieve vereniging voor jeugd in Nederland. De meer dan twintig aangesloten jeugdzorgpartners versterken de zorg voor jeugd en de opvoed- en opgroeiondersteuning van de lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in Twente door het gezamenlijk organiseren van ‘bovenlokale taken’.

Zo kunnen de CJG-professionals beschikken over meer kennis en kunde, kunnen kinderen, jongeren en hun ouders rekenen op een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede opvoed- en opgroeiondersteuning en kan er, door het slimmer te organiseren, geld bespaard worden. Vanaf 2014 is PPT jeugd verder gegaan als Jeugd Partners Twente.

Een onderdeel van Jeugd Partners Twente is het Jeugdkwartier. Het Jeugdkwartier is dé praktijkleeromgeving 2.0 voor jeugdzorg, welzijn en onderwijs in Twente. Doelstelling is dat 500 professionals in deze leeromgeving participeren en daarmee de regie kunnen voeren op hun eigen beroepsontwikkeling. Ga direct naar het jeugdkwartier: https://jeugdkwartier.nl/