Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

181127 Scholingskaart 2019 voorkant              

Als je net gestart bent of als je al een tijdje pleegouder bent, is en blijft ondersteuning in de vorm van bijscholing prettig. Niet alleen om kennis op te doen, maar ook om ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. Daarom organiseert Jarabee regelmatig workshops en trainingen over diverse pleegzorg-onderwerpen. Hieronder vind je het programma van 2019. De trainingen of workshops vinden plaats aan de Helene Mercierweg 5 te Hengelo. Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klik op de titels om meer informatie te krijgen over het onderwerp.

Workshops

Ontwikkeling & gedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd: een workshop op 5 februari om 19.30 uur

games 2801332 1280

Het gewone opvoeden is soms al ingewikkeld genoeg. Tijdens deze workshop laten we mogelijke specifieke oorzaken van het moeilijke gedrag even los. We zoomen vooral in op de normale ontwikkelingstaken van kinderen in de basisschoolleeftijd. We richten ons op het gewone opvoeden, met de specialistische aanpak voor pleegkinderen in ons achterhoofd. Hoe kan je aanpak als opvoeder zijn? Achteraf, maar ook (vooral) voorafgaand aan de situatie. 

Ontwikkeling & gedrag van tieners: een workshop op 16 april om 19.30 uur

boy 2420289 1280

Het gewone opvoeden is soms al ingewikkeld genoeg. Tijdens deze workshop laten we mogelijke specifieke oorzaken van het moeilijke gedrag even los. We zoomen vooral in op de normale ontwikkelingstaken van tieners. We richten ons op het gewone opvoeden, met de specialistische aanpak voor pleegkinderen in ons achterhoofd. Hoe kan je aanpak als opvoeder zijn? Achteraf, maar ook (vooral) voorafgaand aan de situatie. 

Eigen kinderen: een workshop op 25 juni om 19.30 uur

sisters 1985647 1280

Anouk is de oudste dochter van pleegouders. Ze is 11 jaar. Onverwacht komt ze om 22.00 uur uit haar bed. Ze noemt dat ze het zat is met haar pleegzusje van 9 jaar. Ze komt altijd stiekem op haar kamer. Pakt ongevraagd haar haarspulletjes. En nu ontdekt ze dat er een 2 euromunt van haar nachtkastje is verdwenen. Ze zegt: “Ik schaam me rot voor haar. Op straat heeft ze schuttingtaal en nu pikt ze ook nog. Ik wil dat ze weggaat.”

Kinderen van pleegouders hebben wisselende ervaringen met hun tijdelijke pleegbroers of –zussen. Een aantal eigen kinderen is in de war, doordat de plaatsing heel snel of onverwacht ging en doordat enkele gewoontes in het gezin veranderden. Nega­tieve emoties worden opgeroepen als het pleegkind moei­lijk of wisselend gedrag vertoont. De moeilijke omstandigheden van het pleegkind roepen bij de eigen kinderen soms heftige emoties op: van mededogen met het kind tot verontwaardiging om wat het is aange­daan. Sommige eigen kinderen maken zich ook zorgen dat de plaatsing hun ouders te veel zal belasten. Anderen zouden graag weer eens een tijdje met hun 'eigen' gezin doorbrengen (onderzoek universiteit van Amsterdam; 2013).

Wat vraagt het van de (pleeg)ouders om hun kind goed te begeleiden en ondersteunen? Oog en oor te hebben en houden voor alle kinderen in het gezin?

Licht Verstandelijke Beperking: een workshop op 2 juli om 19.30 uur

schommelende jongen

Ricardo is een jongen van 8 jaar. Hij heeft een IQ van 68. Hij heeft wisselend bij vader en moeder gewoond. Na huiselijk geweld tussen moeder en stiefvader is Ricardo in een pleeggezin geplaatst. Ricardo ziet er leuk uit. Hij is verlegen en zoekt weinig contact met zowel de pleegouders als zijn pleegzusje van 3 jaar. Hij speelt graag met klei en geniet van schommelen en filmpjes kijken. Verder is hij graag op zijn slaapkamer waar hij torens van duplo bouwt. Als dit niet lukt, wordt hij driftig en gooit de blokken door de kamer. Hij wordt met een busje opgehaald voor school: Nooit lukt het hem om op tijd zijn boterham op te hebben. En altijd is zijn jas zoek…

Dat iemand een Licht Verstandelijke Beperking heeft, is aan de buitenkant lang niet altijd te zien, dus wordt er niet vanzelf rekening mee gehouden. De kenmerken van een Licht Verstandelijke Beperking betreffen maar voor een gedeelte het IQ. Want op meerdere, verschillende leefgebieden zijn er beperkingen. Deze zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. Als ons pleegkind en/of zijn ouder overvraagd wordt, kan dat veel gevolgen hebben voor zijn functioneren. Vooral in onze snel veranderende samenleving lukt het moeilijk aan te blijven sluiten.

Vraag aan jullie als pleegouders is: “Hoe kun jij Ricardo helpen?” 

Ontwikkeling & gedrag van baby’s en peuters: een workshop op 2 september om 19.30 uur

green 2561430 1280

Het gewone opvoeden is soms al ingewikkeld genoeg. Tijdens deze workshop laten we mogelijke specifieke oorzaken van het moeilijke gedrag even los. We zoomen vooral in op de normale ontwikkelingstaken van baby’s en peuters. We richten ons op het gewone opvoeden, met de specialistische aanpak voor pleegkinderen in ons achterhoofd. Hoe kan je aanpak als opvoeder zijn? Achteraf, maar ook (vooral) voorafgaand aan de situatie. 

Social media: een workshop op 18 november om 19.30 uur

hands 1167618 1280

Wat houdt (pleeg)jongeren anno 2019 bezig op social media? Zeggen de termen vloggen, bingewatchen en swipen je iets? Onze (pleeg)kinderen behoren tot de 'generatie swipe': een generatie die volledig online opgroeit met een smartphone in de hand. Internet is net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Social media heeft tal van mogelijkheden. Kinderen en jongeren kunnen er muziek luisteren, films en series bekijken, appen, gamen, enzovoort. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige risico’s en komen termen als sexting, flaming en cyberpesten voorbij. Aan pleegouders de belangrijke taak om je pleegkind mediawijs te maken. Op de hoogte blijven over social media is daarom een must. 

Trainingen

Hechting: een training in twee dagdelen, datum en tijd zie inhoud

 people 2942837 1280 2

Dylan is bijna vijf jaar als hij voor de derde keer uit huis geplaatst wordt. Hij lijkt snel op zijn gemak, alsof hij er al veel langer woont. Hij kan erg goed eten en is altijd bang dat hij niet genoeg krijgt. In de winkel wil hij wel met elke 'vreemde' volwassene mee. In het pleeggezin wil hij alles bepalen en zet het op een brullen als hij zijn zin niet krijgt. Hij is nooit blij of tevreden. Als hij voor straf op de trap wordt gezet, is hij daar niet van onder de indruk. Het gedrag van Dylan slurpt energie van pleegouders, hun geduld raakt steeds sneller op. In hun omgeving ervaren pleegouders vooral onbegrip: “Dylan is juist zo’n gezellig jongetje dat snel contact maakt."

Een veilige hechting is de basis voor een goede sociaal emotionele ontwikkeling. Helaas missen onze kinderen maar al te vaak die veilige start. Hoe moeilijk is het wanneer er geen echt contact komt, het kind alleen maar lijkt te profiteren van het verblijf in je gezin. 

 Let op: Deze training bestaat uit 2 onderdelen:

1. (theoretische) kennis en
2. praktische handvatten om de hechting te verbeteren.

Deel 1: Kennis over hechting

Voor het eerste deel van de training kun je kiezen voor online leren (thuis) of voor klassikaal leren in het gebouw van Jarabee. De klassikale training vindt plaats op 17 januari (19.30-22.00 uur) of 14 november (09.00-11.30 uur) op het kantoor van Jarabee aan de Helene Mercierweg 5 te Hengelo.

Deel 2: Praktijk

Met de kennis uit deel 1 op zak gaan we aan de slag met het gedrag dat jullie pleegkind laat zien. Naast de leercoach sluit ook een gedragswetenschapper pleegzorg aan om jullie van advies te voorzien. Deel twee vindt plaats op 24 januari (19.30-22.00 uur) of 21 november (09.00-11.30 uur)

Seksualiteit: een training in drie avonden, 26 februari, 5 en 12 maart om 19.30 uur

girl 535251 1280 2

Vanwege ernstige verwaarlozing thuis, worden 3 kinderen met spoed uit huis geplaatst. Shirley, 5 jaar, komt bij Bart en Joke in het gezin. Shirley is in de war en ontremd. Ze lijkt onbekend met de meest simpele dagelijkse gezinsdingen, zoals samen eten en douchen. Pleegouders investeren veel in het gewone dagelijkse leven en Shirley ervaart hier veiligheid. Toch komt het regelmatig voor dat ze niet reageert op een vraag. Ze lijkt die soms niet eens te horen. Ook kan ze verstijven bij aanraking en blijft ze een extreem lichte slaapster. Recent heeft haar twee jaar oudere broer verteld van seksueel misbruik bij ouders thuis. 

Let op: Het programma is een geheel; het is niet mogelijk losse avonden te volgen. Na de training wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt en er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten.

1e avond: Seksuele ontwikkeling

Tijdens de eerste avond komen vragen aan de orde, zoals:
- Hoe verloopt de normale seksuele ontwikkeling van het kind van 0 tot 18 jaar?
- Wat zijn onze eigen normen en waarden?
- Hoe geven we vorm aan de seksuele opvoeding van onze (pleeg)kinderen?
- Wat vraagt de huidige maatschappij?

2e avond: Het vlaggensysteem

De tweede avond staat in het teken van 'het vlaggensysteem'. Een methode om seksueel gedrag te kunnen duiden als GEZOND of GRENSOVERSCHRIJDEND. We gaan oefenen met dit vlaggensysteem. Wat is aanvaardbaar gedrag? Wanneer moeten we alleen corrigeren en wanneer moeten we ook aangifte doen?

3e avond: Het seksueel misbruik

Wat zijn mogelijke signalen van seksueel misbruik? Welke gevolgen heeft het misbruik voor het kind? Wat betekent de opvang van een seksueel misbruikt kind voor jouw gezin? En hoe kunnen we een veilige omgeving voor jouw pleeggezin realiseren? Deze en andere vragen staan deze avond centraal. 

Alle avonden zal er voldoende ruimte zijn om ook jouw eigen vragen in te brengen. 

Trauma: een training in drie avonden, 7, 14 en 21 mei om 19.30 uur

girl 1863906 1280

Carlijn van 8 jaar is bij Saskia en Martin komen wonen. Pleegouders wisten van het seksueel misbruik in haar verleden. Zij werden daardoor extra gemotiveerd om Carlijn te helpen door het bieden van een liefdevolle en warme plek. Het eerste jaar past Carlijn zich probleemloos aan. Zij valt niet op en presteert goed op school. Nu ze bijna 10 jaar wordt, merken Saskia en Martin dat ze eigenlijk nog steeds de gast is die ze was bij aanvang van de plaatsing. Er is geen contactgroei tussen hen geweest. ’s Nachts horen ze haar echter veel uit bed en steeds vaker heeft ze moeite om zich aan afspraken te houden. Carlijn kan verstijven als haar een directe vraag wordt gesteld. Ook kan ze zich bepaalde simpele gebeurtenissen soms niet herinneren. Nog steeds toont ze geen emoties en blijft vlak in het contact. Tegelijkertijd blijkt Saskia last te krijgen van slapeloosheid, heeft ze onverwachte paniekaanvallen en gaat ze steeds slechter eten. Na gesprekken met de huisarts en de specialist, wordt de diagnose ‘anorexia nervosa’ gesteld.

Let op: Het programma is een geheel; het is niet mogelijk losse avonden te volgen. Na de training wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt en er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten.

1e avond: Wat gebeurt er in ons brein?

Ieder mens ervaart wel eens stress. Elke deelnemer gaat ervaren wat daarvan de fysieke gevolgen kunnen zijn. Pleegkinderen weten bij uitstek van stress. Zij maakten immers al de ingrijpende gebeurtenis van een uithuisplaatsing mee. We gaan leren wat dit betekent voor de ontwikkeling van het brein en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

2e avond: Wat merken we daarvan in ons pleeggezin?

Veel getraumatiseerde kinderen hebben geleerd het slechtste te verwachten en te denken van zichzelf en de mensen die voor hen zorgen. Deze opvattingen en verwachtingen zijn als een ‘onzichtbare koffer/rugzak’ die kinderen met zich meedragen, van pleeggezin naar pleeggezin, van school naar school en van de kindertijd naar de volwassenheid. Wat doen deze overtuigingen met ons als pleegouders?

3e avond: Herstel van trauma. Wat kunnen we doen?

We gaan oefenen en leren welke houding en aanpak helpend zijn om te zorgen voor getraumatiseerde kinderen. 

Samenwerken met ouders: een training in twee dagdelen, datum en tijd zie inhoud

boy 1252771 1280

De moeder van Ricardo is nooit op tijd en zelfs vaak op de verkeerde dag voor de bezoekregeling. Ze snapt niet dat dit voor Ricardo erg moeilijk is. Hij is dan de hele dag verdrietig. Wanneer er een bezoek is, vindt moeder het lastig om iets te bedenken om te gaan doen. Ze kijkt veel op haar telefoon. Wel lukt het haar om samen met pleegmoeder en Ricardo een spel te doen. 

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met loyaliteit van je pleegkind of met de onmacht van ouders.

 Let op: Deze training bestaat uit 2 onderdelen:

1. (theoretische) kennis en
2. praktische handvatten om het contact met ouders te verbeteren.

Deel 1: Kennis over (samenwerken met) ouders

Voor het eerste deel van de training kun je kiezen voor online leren (thuis) of voor klassikaal leren in het gebouw van Jarabee. De klassikale training vindt plaats op 28 maart (09.00-11.30 uur) of 23 september (19.30-22.00 uur).

Deel 2: Praktijk 

Met de kennis uit deel 1 op zak gaan we aan de slag met jullie samenwerking, contactmomenten en bezoekregeling met ouders. Naast de leercoach sluit ook een gedragswetenschapper pleegzorg aan om jullie van advies te voorzien. Deel twee vindt plaats op 4 april (09.00-11.30 uur) of 30 september (19.30-22.00 uur). 

Online leren

Digitaal leren: scholing om thuis te doen

child 1073638 1280

Online cursus: 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind'

In de cursus leer je mogelijke oorzaken en uitingsvormen van onveilige hechting en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert ook wat het belang is van gezonde hechting en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen. In de cursus maak je kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders hierop. Je oefent aan de hand van praktijksituaties, waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig en hoe kan jij als pleegouder dit bieden. Je staat stil bij eigen mogelijkheden en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Online cursus: 'Contact met ouders'

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met loyaliteit van je pleegkind of met de onmacht van ouders. De cursus voor pleegouders over Contact met ouders geeft je inzicht en tips die je helpen om het contact met ouders zo vorm te geven dat het de relatie met je pleegkind bevordert. 

Demo 
Wil je alvast zien hoe de cursus er uit ziet? Bekijk hier de demo: https://www.augeo.nl/Demo/Demo%20Pleegouders/index.html

Praktische informatie
Een online cursus duurt gemiddeld 2,5 uur. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je er mee aan de slag gaat. Tussentijds stoppen kan, je gegevens blijven bewaard. Wil je hier aan meedoen? Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je ontvangt inlogggevens, waarna je aan de slag kunt. 

Ontmoetingsbijeenkomsten voor pleegouders

INSTAP voor netwerkpleegouders, datum en tijd zie inhoud

netwerkpleegouders.1

Hoewel het soms wel zo kan voelen… je bent niet de enige die zorgt voor een kind van een bekende! Sterker nog: jaarlijks komen er ongeveer 80 nieuwe Twentse netwerkpleegouders bij! De INSTAP biedt jullie de mogelijkheid tot ontmoeting. 

Een kind uit je familie- of sociale netwerk opvoeden, samenwerken met zijn of haar familie en instanties, en ook nog eens goed blijven zorgen voor je eigen gezin…het is een ingewikkelde klus! Vertel eens: Wat vind je leuk en wat vind je lastig in (netwerk)pleegzorg? Welke tips hebben we voor elkaar? 

Instappen kan op:
- Dinsdag 26 februari 2019 van 09.00 - 11.30 uur 
- Dinsdag 27 augustus 2019 van 19.30 - 22.00 uur 
- Donderdag 19 december 2019 van 09.00 - 11.30 uur