Aanmelden

Vertrouwenspersoon

De medewerkers van Jarabee doen hun best om zo goed mogelijk hulp te verlenen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent of vragen hebt over de aangeboden hulp van Jarabee. Probeer hier dan eerst over in gesprek te gaan met de medewerker. Je kunt daarnaast op elk moment contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Wat is het AKJ?


Het AKJ is een onafhankelijke, landelijke organisatie die de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop stelt.
Contact opnemen met het AKJ kan op drie manieren:

Website AKJ
Op www.akj.nl kun je lezen wat de vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor jou kan doen.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram