Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

 

K3-muziek klinkt uit de speakers en Linda serveert kinderbiscuitjes bij de koffie: de aanwezigheid van kinderen bij Linda en haar man Pascal thuis is overduidelijk. Er is nog iets dat duidt op de aanwezigheid van kinderen: tekeningen. Niet één, maar een stuk of vijf. En niet op papier, maar op de witte muren! Het werk van het vrolijke pleegkind (2) dat sinds 8 weken deel uitmaakt van hun gezin.

Seksueel misbruik in jeugdzorg is een wereldwijd probleem. De commissie Samson concludeerde in 2012 dat kinderen in de jeugdzorg onvoldoende beschermd zijn tegen misbruik door groepsgenoten, hulpverleners en (pleeg)ouders. Sindsdien hebben Nederlandse jeugdzorginstellingen stevig geïnvesteerd in maatregelen die misbruik moeten voorkomen.

Ethiek heeft betrekking op de vraag wat ‘het goede’ is om te doen in bepaalde situaties. Mensen houden zich, bewust of onbewust, vaak en op veel verschillende manieren bezig met het beantwoorden van deze vraag. Ook medewerkers in de jeugdzorg krijgen in de dagelijkse praktijk vaak te maken met ethische vraagstukken.

De instroom van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) blijkt lager uit te vallen dan verwacht werd begin dit jaar. Door de lagere instroom kunnen meer jongeren opgevangen worden in gezinswoningen. Dit is het beste voor de jongeren, maar ook voor de omgeving. Nidos en Jarabee hebben daarom besloten om de geplande locatie in Boekelo, Tesinkweide, niet te openen. Daarnaast verhuizen de jongeren die nu in de woongroep wonen in Den Ham naar andere gezinswoningen in Twente. Jarabee streeft ernaar de verhuizing voor 1 september te laten plaatsvinden.