Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

In 2015 hebben ruim 22.500 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 18.000 pleeggezinnen. In vergelijking met 2014 heeft pleegzorg 632 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van bijna 3%. Op 31 december 2015 woonden 18.865 kinderen bij pleegouders. Verdere groei is alleen mogelijk als er nieuwe pleegouders kunnen worden geworven.

Rick Siebum (16) uit Enschede deed in 2016 zijn eindexamen VMBO-kader. Examenstress kende hij nauwelijks en dat hij zijn diploma gaat halen, leidt geen enkele twijfel. Sinds zijn moeder op zijn elfde overleed, woont Rick bij zijn oma. Maar pleegkind voelt hij zich allerminst.

Ruim 1700 pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen van pleegouders genoten zaterdag 4 juni van een ontspannen dagje uit in het Avonturenpark Hellendoorn.

Op regelmatige basis organiseert de Jarabee Academie kleinschalige kennissessies. In deze kennissessies worden onderwerpen behandeld waarmee we in de jeugdzorg veel mee in aanraking komen.