Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het algemene beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Naast de toezichthoudende functie staat de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. De Raad is inspiratiebron en sparringpartner voor het bestuur. 

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk en complex probleem. Ieder kind kan immers slachtoffer worden. Jaarlijks worden in Nederland ruim 119.000 kinderen door hun ouders of verzorgers geslagen, verwaarloosd, uitgescholden of seksueel misbruikt. In de Week tegen Kindermishandeling - van 14 t/m 20 november - organiseert het expertiseteam Kindermishandeling, Seksueel misbruik en Huiselijk geweld (KSH) van Jarabee daarom verschillende kennissessies rondom het thema kindermishandeling. 

Sinds 1 september heeft Jarabee beschikking over een kantoor in ‘De Noordmolen’ aan de Molenstraat 50 in Enschede, een gebouw van de gemeente Enschede. Doel van dit kantoor is om de toegankelijkheid van Jarabee richting verwijzers te vergroten: iedereen kan binnenwandelen voor advies.

Naast het bestaande samenwerkingsverband tussen Jarabee, Ambiq en Mediant is nu ook Jeugd ggz, onderdeel van de Dimence Groep, aangesloten bij de methode ‘Kinderen uit de Knel’. De samenwerking met Jeugd ggz zorgt er onder andere voor dat cliënten sneller en op de juiste plek geholpen kunnen worden.