Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

De instroom van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) blijkt lager uit te vallen dan verwacht werd begin dit jaar. Door de lagere instroom kunnen meer jongeren opgevangen worden in gezinswoningen. Dit is het beste voor de jongeren, maar ook voor de omgeving. Nidos en Jarabee hebben daarom besloten om de geplande locatie in Boekelo, Tesinkweide, niet te openen. Daarnaast verhuizen de jongeren die nu in de woongroep wonen in Den Ham naar andere gezinswoningen in Twente. Jarabee streeft ernaar de verhuizing voor 1 september te laten plaatsvinden.

Wat is het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)? En wat voor invloed heeft FAS op het leven van de kinderen die het hebben? ‘De film van je leven’ is de nieuwe campagne van het FAS-project waarin antwoord wordt gegeven op deze vragen. Het project is een initiatief van Stichting Het Witte Bos. De campagne ‘de film van je leven’ wordt mede mogelijk gemaakt door Janivo, NSGK, Weeshuis der Doopsgezinden, Boschuysen en Dorodarte.

Jarabee pleegzorg

‘Kunnen pleegouders ‘vrienden’ worden met de ouders van pleegkinderen op Facebook?’ Deze en nog veel meer kwesties werden op 28 juli besproken in het Parkgebouw tijdens de tweede ontmoetingsavond voor pleeggezinnen in de gemeente Rijssen-Holten. Met dit keer als thema: social media. Naast de pleegouders, waren ook Jarabee, Trias, Pactum, SGJ, WSG en de wethouder van de gemeente Rijssen-Holten Bert Tijhof aanwezig.

In groep 5 van basisschool ’t Wiek in Hengelo is de groepsdynamiek zo verstoord, dat kinderen nauwelijks aan leren toekomen. Kinderen, ouders, de school en Jarabee werken sinds kort samen aan het verbeteren van de sfeer in de klas.