Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Drie procent van alle kinderen in Nederland wordt mishandeld. Dat is gemiddeld in elke klas een kind. Daarom wordt er tijdens deze week tegen kindermishandeling openheid gevraagd bij mensen die mishandeling zien of meemaken.

In 2015 werden in Nederland 3.227 méér uithuisgeplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst dan in 2010. Dat heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) becijferd.

Van 29 oktober tot en met 6 november vindt de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Het doel van deze week is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.

Meiden die in handen dreigen te vallen van loverboys kunnen vanaf nu hulp zoeken bij Meldpunt Loverboyproblematiek Twente. Het nieuwe meldpunt moet praktijken van loverboys aan het licht brengen. In samenwerking met Gemeente Enschede, Politie, Ambiq, Jarabee, Tactus, Alifa en CoMensha is een aanpak ontwikkeld.