Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

De collegiaal-overleglijn van Jarabee biedt nu ook mogelijkheid aan onderwijsprofessionals (o.a. IB'ers en zorgcoördinatoren) om vanuit onze expertise mee te denken bij complexe vraagstukken.

collegiaal nb

Welke ondersteuning is passend voor hun hulpvraag? Openstelling van het collegiaal overleg voor het onderwijs komt voort uit de groeiende samenwerking van Jarabee met het onderwijs, waarin jeugdhulp steeds meer door scholen ingezet wordt.

Concreet betekent dit dat vanaf heden ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedragswetenschappers, onderwijsconsulenten, etc. kunnen bellen met vragen ten aanzien van (gedrags-)problemen binnen het kader van jeugdhulp. Wat is in deze situatie nodig? Wat is de beste oplossing voor dit kind en door welke instelling moet het geholpen worden? De gedragswetenschappers van Jarabee helpen graag een antwoord te formuleren op deze vragen.

Aangepaste bereikbaarheid overleglijn

De collegiaal overleglijn bestaat al enige tijd voor collega hulpverleners in de jeugdzorg en medewerkers van verwijzende instanties (WSG, gemeentes, huisartsen, jeugdartsen, etc.). Nu de overleglijn ook voor het onderwijs is zijn de tijden aangepast van 10.00 tot 15.00 uur naar 12.00 tot 17.00 uur zodat onderwijsprofessionals ná hun schooltijd kunnen bellen. De overleglijn is dagelijks bereikbaar op 0900 - 527 22 33.