Aanmelden
18 december 2018

Eén crisisdienst voor alle Twentse jeugdzorginstanties

Per 1 januari 2019 start het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente. Dit Coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van Twentse zorgorganisaties dat tot doel heeft dat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft in een crisissituatie.

Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp.

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer, werken de specialistische organisaties samen.

Werkwijze

De erkende verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt bekijkt wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert altijd bij de erkende verwijzer of er sprake is van een crisis of dat een advies volstaat. Er wordt gestreefd naar een maatwerkoplossing.

Samenwerking

Binnen het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werken Jeugdzorg, Jeugd GGZ en LVB-sector samen. Jarabee is een van de deelnemende zorgaanbieders. Daarnaast is er vanuit het Coördinatiepunt nauw overleg met Veilig Thuis Twente.

Uitgangspunten

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werkt met de volgende uitgangspunten:

  • 1 kind, 1 gezin, 1 plan
  • Regie zo veel mogelijk bij het kind en/of systeem
  • Eigen kracht wordt ondersteund en versterkt
  • Ambulant, tenzij…
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram