Aanmelden
9 mei 2019

Coördinatiepunt Spoedhulp 200 keer ingezet

Per 1 januari 2019 is het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente gestart. Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren in Twente en is bereikbaar ter consultatie bij crisisvraagstukken.

In het eerste kwartaal is er ruim 200 keer contact geweest met het coördinatiepunt, waarbij een grote verscheidenheid aan vragen is gesteld en behandeld. In deze nieuwsbrief geven we een inkijkje in dit coördinatiepunt; wie zijn de mensen van het coördinatiepunt? Hoe verloopt de samenwerking in de regio in het geval van crisis?

Wij zetten ons in om de komende periode onze samenwerking verder te verfijnen en houden je hiervan graag op de hoogte!

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram