Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

lesgeven nb

De nieuwe training ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ is voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. De training biedt praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de getraumatiseerde leerling.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het herkennen van signalen van kindermishandeling en trauma. Ze zijn een beschermende en helpende factor. Door traumasensitief onderwijs te bieden wordt het klassenklimaat veiliger en gaan de effectieve leertijd en leeropbrengsten van alle leerlingen omhoog. Dit leidt tot meer tevredenheid bij leerkrachten en er wordt minder werkdruk ervaren.

Na de training

• Heb je kennis van de (verstoorde) ontwikkeling van het brein;
• Weet je wat trauma is, wat de invloed van trauma op het brein is en wat dissociatie is;
• Herken je gedragskenmerken van getraumatiseerde kinderen;
• Heb je kennis van de ‘onzichtbare koffer’, de ‘cognitieve driehoek’ en de ‘Window of Tolerance’;
• Beschik je over vaardigheden om nieuw gedrag bij de getraumatiseerde leerling aan te leren
• Heb je aandacht voor het zorgen voor jezelf.

Certificering

De training bestaat uit twee dagdelen en kan in juni of oktober gevolgd worden. Tussen de trainingsdagen krijg je huiswerkopdrachten mee en de laatste trainingsdag sluiten we af met een toets. Daarna ontvang je een certificaat.

Wanneer?

  • Woensdag 12 en 19 juni 2019 van 13.00-17.00 uur óf
  • Woensdag 9 en 16 oktober 2019 van 13.00-17.00 uur

Andere data voor een training op maat? Mail vrijblijvend naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opleider: Leercoaches Jarabee
Investering: € 295,-* inclusief werkmap

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De trainingen worden gegeven in het personeelsrestaurant van Jarabee aan de Helene Mercierweg 5 in Hengelo. Er is plek voor 20 deelnemers.

Jarabee Academie

De training valt onder het opleidingsaanbod van de Jarabee Academie. Bij de Jarabee Academie bieden we een inspirerende leeromgeving waar professionals zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling.  Daarnaast biedt de Jarabee Academie op regelmatige basis kennissessies en trainingen aan voor medewerkers en externe professionals. Hiermee versterken we ons specialisme en dat van anderen.

Roy WS

‘Ieder kind verdient een warm gezin’. Met die gedachte in zijn hoofd en een spandoek onder zijn arm, ging wethouder Roy de Witte maandagavond 11 februari op bezoek bij voetbalclub STEVO en tennisvereniging de Bekkelweide in Geesteren. De gemeente Tubbergen en de sportverenigingen willen met dit spandoek aandacht schenken voor het tekort aan pleeggezinnen.

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen tussen de 0 en 21 jaar. Hoewel het aantal pleegouders groeit is er nog steeds een tekort. Ook in Tubbergen zijn er kinderen die voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen en wachten op plaatsing in een pleeggezin. “Pleeggezinnen zijn van onschatbare waarde en hard nodig. Zij bieden pleegkinderen stabiliteit en veiligheid en de warmte van het gezinsleven. Door aandacht te schenken aan het pleegouderschap, willen wij Tubbergse gezinnen motiveren voor deze belangrijke vorm van jeugdhulp”, vertelt wethouder Roy de Witte.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Als tennisvereniging willen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en graag ruimte beschikbaar stellen voor het spandoek”, aldus Harm Nijkamp (voorzitter van tennisvereniging Bekkelweide). “Deze kinderen verdienen onze aandacht en inzet.” Daar sluit Eddy Droste (voorzitter voetbalvereniging STEVO) zich bij aan: “Pleegkinderen vormen een kwetsbare groep waarvan de ontwikkeling onder druk staat. STEVO wil graag helpen om hen een veilige omgeving te bieden in een pleeggezin, zodat ze kunnen opgroeien in een fijne en vertrouwde omgeving en zich hierbinnen ook verder kunnen ontwikkelen.”

Interesse in pleegouderschap?

Wil je meer weten over pleegzorg? Kijk dan eens op: www.jarabee.nl/pleegouders

181220 Header Magazine dec18 nb

In ons online magazine nemen we je mee in ons dagelijkse werk. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws en verhalen uit de jeugdzorg. 

Lees in de nieuwste editie bijvoorbeeld over ervaren pleegouders Yvonne en Anton Jansen die op kerstavond een telefoontje van de crisisdienst kregen. "Er staan twee kinderen op straat. Hoe kan dit gebeuren?"

Of lees over Sanne (21) die kind is van verslaafde ouders. Op haar vierde nam haar opa haar in huis, maar in de puberteit ging het mis. Zelfstandigheidstraining leerde haar op eigen benen staan.

Het magazine komt elk kwartaal uit. Eerdere edities bekijk je hier.

JIM nb2

We zijn er trots op te kunnen melden dat wij de JIM-aanpak naar Twente halen. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van een jongere die wordt ondersteund door jeugdhulp, maar hierin erg is vastgelopen. De JIM-aanpak is een nieuwe wetenschappelijk bewezen werkwijze en staat echt voor transformatie van de jeugdhulp. Iets waar we samen met de 14 Twentse gemeenten en onze zorgpartners hard aan werken in de regio. Wie doet met ons mee? 

De JIM-aanpak

Elke hulpverlener kent ze: jongeren die compleet zijn vastgelopen en ouders die ten einde raad zijn. Van die complexe situaties waarvoor uithuisplaatsing of een schorsing van school de enige oplossing lijkt. Terwijl iedereen weet: deze oplossingen zijn verre van ideaal en bovendien erg duur. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een vertrouwenspersoon uit het informele netwerk van een jongere.De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna de JIM optreedt als ambassadeur/vertegenwoordiger van de jongere richting ouder(s) en professionals. (bron: jimwerkt.nl).

Interesse of samenwerken?

Wil je meer weten over dit initiatief of met Jarabee samenwerken om JIM in Twente goed neer te zetten? Neem dan contact op met gedragswetenschappers Jarima ten Brinke (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Robin de Kaste (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Coordinatiepunt nb def

Per 1 januari 2019 start het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente. Dit Coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van Twentse zorgorganisaties dat tot doel heeft dat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft in een crisissituatie. Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp.

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer, werken de specialistische organisaties samen.

Coordinatiepunt verkleind

Werkwijze

De erkende verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt bekijkt wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert altijd bij de erkende verwijzer of er sprake is van een crisis of dat een advies volstaat. Er wordt gestreefd naar een maatwerkoplossing.  

Samenwerking

Binnen het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werken Jeugdzorg, Jeugd GGZ en LVB-sector samen. Jarabee is een van de deelnemende zorgaanbieders. Daarnaast is er vanuit het Coördinatiepunt nauw overleg met Veilig Thuis Twente. 

Uitgangspunten

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werkt met de volgende uitgangspunten:

•           1 kind, 1 gezin, 1 plan
•           Regie zo veel mogelijk bij het kind en/of systeem
•           Eigen kracht wordt ondersteund en versterkt
•           Ambulant, tenzij…