Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

JIM theater website1

'Laat ouders en professionals ervaren wat de JIMaanpak betekent.' Vader Fons is vrijwilliger bij JIMwerkt en is vol lof over de aanpak: 'Stop met praten, start met ervaren. Ik ben blij hoe mijn zoon is geholpen door JIM, die uit ons eigen netwerk komt, en de samenwerking met jullie als professionals. Het JIMtheater laat mensen voelen hoe deze aanpak werkt.' Jarabee en Schouwburg Hengelo tonen deze voorstelling op donderdag 6 juni. 

De voorstelling schetst een duidelijk beeld van het dagelijks werk van JIM en een hulpverlener. Vader Fons: 'Mijn zoon met wie het heel lang niet goed ging, moet eerst een connectie voelen met iemand, voordat hij dingen aanneemt. Bij de reguliere zorg begon die man gelijk te praten over wat hij allemaal verkeerd deed. En ik ging om de week naar zijn school toe en werd als lastige ouder betiteld. Toen zijn opa JIM werd, gingen de deuren open. Dat is toch geweldig! Als je langer ziet dat het niet goed gaat en het lukt iemand anders wel dan ben je blij.'

Voor wie

De voorstelling is de plek voor uitvoerende professionals in de jeugdzorg en gezondheidszorg, beleidsmakers, gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden in de JIM aanpak om inspiratie op te doen en te discussiëren.  

Praktische informatie

De voorstelling is op donderdag 6 juni in Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Het programma start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Programmering:

14.00 uur:   inloop
14.15 uur:   voorwoord Jarabee en gemeente Hengelo
                   theatervoorstelling door JIMwerkt 
15.45 uur:   interactieve workshops
16.30 uur:   netwerkborrel

Aanmelden

Wil je bij het theater aanwezig zijn? Wees er dan snel bij! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vol = vol. 

Zie jij ook mogelijkheden in de JIM aanpak? En wil je JIM in Twente op de kaart zetten? Of wil je meer informatie over de aanpak? Neem contact op met Jarima ten Brinke, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Robin de Kaste Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

OJA website

Ouders, onderwijsinstellingen en jeugdhulporganisaties staan allemaal voor het kind dat iets extra’s nodig heeft. Hoe pakken we dit samen aan? Hoe komt onderwijs en zorg tot een gezamenlijke visie? Hoe spreken we elkaars taal? In verschillende sessies wordt hier antwoord op gegeven tijdens het congres op maandag 3 juni in Reehorst in Ede. 

Marije Kuipers en Emmy Stamsnieder, gedragswetenschappers van Jarabee en Agnes Asbreuk, directrice SBAO, vertellen hoe in Twente de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op vernieuwende wijze is vormgegeven. 

Preventie

Juist op school, waar kinderen elke dag zijn, worden ze gezien. Dit maakt dat de leerkracht goed zicht heeft op de situatie. Hoe kinderen op school worden gebracht bijvoorbeeld, hoe ze reageren en hoe ze omgaan met andere kinderen. Het ontbreekt leerkrachten en IB-ers helaas aan tijd en specifieke kennis. De school-zorgondersteuner heeft die kennis wel. De scholen waarbij Jarabee betrokken is hebben een vaste zorgondersteuner. Dit maakt de begeleiding laagdrempelig voor ouders en kinderen. Emmy vertelt: "Jarabee is aanwezig op de school, waardoor er korte lijnen zijn. Hierdoor kunnen snel plannen gemaakt worden. Door preventief in te steken op zorgvragen, kunnen we voorkomen dat kinderen op een later moment in hun leven meer intensieve hulp nodig hebben."

OJ congres

Het OJ congres is bedoeld voor alle professionals uit het onderwijs, gemeenten en de jeugdhulp die werken met jongeren van 0 tot 18 jaar. Van preventie tot specialistische zorg, van voorschoolse educatie tot voortgezet onderwijs. Denk aan intern begeleiders, zorgcoördinatoren, teamleiders, bestuurders, school maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, ambulant begeleiders, medewerkers van wijkteams, ambtenaren van zorg en onderwijs en beleidsmedewerkers.

Bekijk het programma van het congres. 

 

girl 4150265 1280

Per 1 januari 2019 is het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente gestart. Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren in Twente en is bereikbaar ter consultatie bij crisisvraagstukken.

In het eerste kwartaal is er ruim 200 keer contact geweest met het coördinatiepunt, waarbij een grote verscheidenheid aan vragen is gesteld en behandeld. In deze nieuwsbrief geven we een inkijkje in dit coördinatiepunt; wie zijn de mensen van het coördinatiepunt? Hoe verloopt de samenwerking in de regio in het geval van crisis?

Wij zetten ons in om de komende periode onze samenwerking verder te verfijnen en houden je hiervan graag op de hoogte!

Spoedhulp

...zodat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien in een gezin

opiniestuk website2

In de politiek en in plannen is veel aandacht voor preventie en specialistische vormen van jeugdhulp. Dit zijn belangrijke aspecten van jeugdhulp waarvoor voldoende aandacht, geld en middelen beschikbaar moeten zijn. Maar structurele aandacht voor gezinnen die passende en goede hulp kunnen bieden aan kinderen, is minstens zo belangrijk.

De transitie van jeugdhulp die in 2015 begon, had als doel om ‘zo thuis mogelijk’ jeugdhulp te bieden. Bij voorkeur in het eigen gezin en in een vervangend gezin als een kind voor korte of langere tijd niet meer bij zijn eigen ouders kan wonen. Dat laatste is in ruim 10% van de jeugdhulptrajecten het geval: jaarlijks gaat dit over bijna 43.000 kinderen. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Voor een deel van deze kinderen is zorg in een instelling passend. Door complexe problematiek of andere factoren is een vervangend gezin niet passend. Maar veel kinderen zijn beter af in een gezin. Gezinnen kunnen allerlei vormen van hulp bieden, van licht tot zwaar. Steun- en buurtgezinnen kunnen ouders ontlasten als dat nodig is. Als het thuis niet meer gaat, kan een kind in een pleeggezin wonen. En als daarbij een meer professionele vorm van opvoederschap nodig is, kunnen gezinshuisouders een thuis bieden. Daarbij moeten de juiste plek voor ieder kind het uitgangspunt zijn, niet de kosten die daaraan verbonden zijn.

Plaatsingen in een gezinsvorm daalt

De voorkeur om een kind ‘zo thuis mogelijk’ op te laten groeien in een gezin, is uitdrukkelijk vastgelegd in de Jeugdwet. Desondanks is het aantal kinderen dat opgroeit in een vervangend gezin als ze niet meer thuis kunnen wonen, nauwelijks toegenomen in de afgelopen jaren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal pleegzorgtrajecten daalde van 23.415 in 2017 naar 22.015 in 2018. Het aantal jeugdhulptrajecten in gezinsgerichte opvang steeg van 5.550 naar 6.300, waardoor het aantal plaatsingen in een gezinsvorm per saldo daalt. Sinds 2015, het jaar van de transitie, is het aandeel van gezinsvormen in de jeugdhulp met verblijf gedaald van 56% naar 54% in 2018.

Alleen een gezin is niet genoeg

Aandacht voor de positie van gezinsvormen in het jeugdhulpstelsel is hard nodig, want hiervoor is structureel onvoldoende aandacht. Om kwetsbare kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen in gezinnen, zijn hervormingen, innovaties en bewustwording van de benodigde randvoorwaarden nodig. Alleen een gezin is niet genoeg, zoals soms wordt gedacht door gemeenten. In de meeste gevallen is gespecialiseerde aanvullende hulp nodig, zoals traumabehandeling. Die hulp moet snel en laagdrempelig beschikbaar zijn. Het mag niet zo zijn dat dit maanden duurt door wachtlijsten of omdat de gemeente maar één zorgvorm - bijvoorbeeld pleegzorg - tegelijk toestaat.

Deze aanvullende hulp is nodig omdat de complexiteit van de problematiek van kinderen in de jeugdhulp toeneemt. Dit zorgt ervoor dat pleeggezinnen, maar ook gezinshuisouders, behoefte hebben aan goede ondersteuning van hulpverleners. Zo kunnen zij zich focussen op de zorg voor het kind en hoeven ze zich niet bezig te houden met allerlei randzaken. Ook moeten professionals en gemeenten beter leren omgaan met de vrijwillige zorg die gezinnen bieden.

Behoud pleeg- en gezinshuisouders

Daarnaast moeten gezinnen voldoende zijn toegerust om de zorg op zich te nemen, die soms best zwaar kan zijn. Toerusting helpt om het stuklopen van een plaatsing te voorkomen. Voortijdig afgebroken plaatsingen hebben als gevolg dat kinderen keer op keer moeten verhuizen tussen gezinnen en instellingen, iets wat onweerlegbaar schadelijk is voor hun ontwikkeling. Daarnaast haken pleeg- en gezinsouders door dit soort ervaringen af, terwijl er een schrijnend tekort aan gezinnen is waar kinderen kunnen worden opgevangen. Het behouden van pleeg- en gezinshuisouders is belangrijk: er zijn al jaren onvoldoende pleeggezinnen en de toename van het aantal gezinshuizen is onvoldoende om alle kinderen een plek te bieden. Daarvoor zijn volgens experts zo’n 3.000 extra gezinshuizen nodig. Ter vergelijking: er zijn nu in totaal 937 gezinshuizen.

Innovatie van gezinsvormen

Om kinderen in een gezin te laten opgroeien, zijn hervormingen nodig. Bijvoorbeeld de omvorming van hulp in instellingen naar kleinschalige gezinsgerichte opvang. Een bijdrage daaraan kan worden geleverd door professionals om te scholen, zodat zij hulp kunnen bieden in deze vormen van opvang. De instellingen waarin zij werken, kunnen omgevormd worden naar meer gezinsgerichte varianten. Ook is innovatie van gezinsvormen nodig. Die innovaties worden op dit moment bemoeilijkt door geldgebrek. Het is te hopen dat de roep om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdhulp ingewilligd wordt door minister De Jonge en dat een deel van deze gelden in innovatieve zorgvormen in gezinnen kunnen worden gestoken.

Bewustwording

Maar het belangrijkste is bewustwording: dat jeugdhulp in gezinsvormen meer vraagt dan een gezin alleen. Daarom moeten we gezamenlijk op zoek moeten gaan naar de juiste vormen en daarbij de juiste randvoorwaarden scheppen voor gezinnen. Alleen dan kunnen kinderen die niet meer thuis wonen een fijne plek krijgen in een gezinsvorm waar zij ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien.

Marian Oosterbroek

Voorzitter Alliantie Kind in Gezin
Waarnemend bestuurder Jarabee

Alliantie verkiezing1

De Alliantie Kind in Gezin organiseert in 2019 een verkiezing om de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente van Nederland uit te roepen. Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden, waarna een jury én pleeggezinnen en gezinshuizen de winnaars uitroepen. 

De Alliantie Kind in Gezin heeft zich tot doel gesteld om het mogelijk te maken dat in tien jaar tijd, 10.000 kinderen in huis geplaatst worden. Zo kunnen zij ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien in een gezin als zij niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol: zij kunnen stimuleren dat ‘hun’ kinderen na een uithuisplaatsing bij een gezin kunnen opgroeien in plaats van in een instelling. 

In deze verkiezing zijn we benieuwd naar de manieren waarop pleeggezinnen en gezinshuizen ondersteund worden door hun gemeente. Zijn er speciale projecten om zorg in gezinnen te stimuleren? Zijn pleeggezinnen en gezinshuizen tevreden met de hulp van hun gemeente? We willen weten welke gemeente dit het beste voor elkaar heeft en roepen in deze wedstrijd de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente uit. 

Nominatie

Gemeenten kunnen zichzelf in mei en juni nomineren voor deze prijs en daarbij vertellen waarom zij de pleegzorg- en gezinshuisvriendelijkste gemeente zijn. Een deskundige jury, bestaande uit mensen die betrokken zijn bij pleeg- en gezinshuiszorg, toetst in augustus de inzendingen en selecteert twaalf gemeenten die voor de prijs in aanmerking komen. Daarna kan iedereen die dat wil meestemmen: pleegouders en gezinshuisouders, en iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Welke gemeente wordt de winnaar? In de Week van de Pleegzorg maakt de Alliantie Kind in Gezin tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaars bekend. We roepen twee winnaars uit: een jury- en een publiekswinnaar. De winnende gemeente krijgt uiteraard voldoende aandacht en daarnaast een geldbedrag om te besteden aan de pleeggezinnen en gezinshuizen in hun gemeente! 

De Alliantie Kind in Gezin verzamelt alle goede voorbeelden die bij de verkiezing worden genoemd, zodat die na afloop gedeeld kunnen worden en toegankelijk zijn voor andere gemeenten. Op deze manier kunnen andere gemeenten ideeën opdoen hoe zij pleegzorg en gezinshuiszorg kunnen versterken. 

Wil je op de hoogte blijven en een bericht ontvangen wanneer gemeenten zich kunnen aanmelden? Stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.